Çarktaki Türkiye

Baskı ve direniş arasındaki bir ülkeye dair makaleler

Türkiye’deki ifade özgürlüğü ve insan hakları sorununun tek boyutlu bir değerlendirmesi bakış açımızı daraltabilir. Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları, Türkiye’de yaşayan kadınların, işçilerin, göçmenlerin, mültecilerin durumu veya kültürel sorunlar çoğu zaman yeterince değerlendirilmiyor, tanımlanıp analiz edilmiyor. Aynı şekilde değişik alanlardaki mücadeleler – örneğin çevre veya sendikal hareketin mücadeleleri – Avrupa’daki tartışmalarda çoğunlukla görünmez kalıyor. Halbuki Türkiye’nin barışçıl, demokratik ve sosyal bir geleceği için mücadele edenler var!
Bu kitap, Türkiye’ye olan bakışımızı genişletmeyi amaçlamaktadır. Türkiye köklü değişimler geçiren bir ülkedir. Baskı ve direnişlerin gerilimi arasında bulunan, iç ve dış politika- sında çelişkili gelişmelerle dolu olan bir ülkedir. Her gün büyük çapta yeni bir şeyin olabileceği, hatta olduğu bir ül- kedir. Dönüm noktalarıyla dolu bir ülkedir.